Skip to main content

Industry program filmové a audiovizuální výchovy

Industry program na LFŠ 2023 (29.7.-1.8.2023)

Letní filmová škola a Národní filmové muzeum NaFilM spolu od roku 2018 pořádají mezinárodní Industry program filmové a audiovizuální výchovy. Pro zájemce o nové trendy bude připravený nabitý program, jehož hlavní část tvoří především praktické workshopy, během kterých si mohou představené postupy názorně vyzkoušet.
Od soboty 29. července do úterý 1. srpna se v rámci otevřeného programu festivalu setkají čeští i zahraniční hosté z řad učitelů, lektorů volnočasových kroužků a dílen, kinařů nebo edukátorů galerií a muzeí.
Inspirativní přístupy ze zahraničí představí v úvodní panelové diskuzi Ana Cerar ze slovinského institutu Otok, Florence Guillaume z nezávislé edukační iniciativy A travers l’écran a Jana Nestler s Majou Pilati za organizaci Filmwerkstatt Münster. Společně budou hledat specifika současné generace mladých diváků a budou sdílet inovativní přístupy, s nimiž lze tuto cílovou skupinu efektivně oslovit. Na řadu přijde smysluplné využití nejen nových technologií, ale i jak zaujmout analogovými médii. V další části se program zaměří na filmovou animaci a to, jakým způsobem ji mohou lektoři kreativně využívat ve výuce. Zástupci předních českých vzdělávacích institucí jako Aeroškola, Animánie, CinEd nebo Galerie hlavního města Prahy se s návštěvníky podělí o jejich bohaté zkušenosti s filmovou animací a ukáží názorné příklady, jak s tímto nástrojem pracovat, pokud zvládnete základní techniky a postupy.
Účast na všech programech je bezplatná a otevřená také návštěvníkům festivalu, kteří mohou nevšední formy filmových dílen otestovat společně s lektory a pozvanými hosty, a díky tomu sledovat okamžitý účinek na různé cílové skupiny.

Program

Diskuze: Filmová a audiovizuální výchova pro mladou generaci

Sobota 29.7. / 10:00-12:00
Klub kultury – Malý sál

Workshop: Dotkni se filmu! Analog vs. Digitál

Sobota 29.7. / 13:00-15:00
HUB 123

Workshop: Mami, tati! Dneska film vybírám já!

Sobota 29.7. / 15:30-17:30
HUB 123

Diskuze: Filmová animace jako nástroj ke vzdělávání

Neděle 30.7. / 10:00-12:00
Klub kultury – Malý sál

Workshop: Škola filmových triků pro každého

Neděle 30.7. / 13:00-14:30
HUB 123

Workshop: Zažít galerii animovaným filmem

Neděle 30.7. / 15:00-17:00
HUB 123

S kůží na trh: Diskuze o citlivosti v současném českém filmu

Neděle 30.7. / 18:00-19:30
HUB 123

Workshop: 360°: Živá animace v prostoru

Pondělí 31.7. / 11:00-13:30
HUB 123

Workshop: Znovunalezená animace

Pondělí 31.7. / 14:00-16:00
HUB 123

Diskuze: Spolupráce zemí V4 na rozvoji filmové edukace

Pondělí 31.7. / 16:30-18:00
HUB 123

Uzavřená diskuze: Animační laboratoř

Úterý 1.8. / 10:00 – 13:00
HUB 123

Workshop: Jak na vizuální román

Úterý 1.8. / 14:00-16:00
HUB 123

Hosté

Martina Voráčková

Martina Voráčková, většinu svého profesního života učitelka výtvarného oboru ZUŠ, v současné době lektorka a metodička projektu Animánie, který v roce 2005 v Plzni založila. Lektoruje programy filmové výchovy na základních a středních školách, akreditovaný seminář pro učitele, týdenní soustředění animace pro děti a mládež. S týmem Animánie pracuje na rozsáhlejším online projektu Animetod, jež slouží jako metodika filmové výchovy se zaměřením na animaci určená učitelům, rodičům či samotným mladým tvůrcům.

Maja Pilati

Maja Pilati je filmařka působící střídavě v Münsteru a Barceloně. Po absolvování magisterských studií v oboru Multimediální techniky pro film a video na Akademii výtvarných umění v Milánu zakotvila ve španělské laboratoři CraterLab, kde se věnovala práci s analogovým filmem. Dlouhodobě se podílela na chodu filmového festivalu Analogica v Bolzanu, řadu let natáčí jako nezávislá filmařka v Barceloně a v poslední době také v Münsteru, kde pravidelně sedá i za kameru.

Jana Nestler

Jana Nestler je multidisciplinární umělkyně a kulturní mediátorka působící v německém Münsteru. Od roku 2017 studuje výtvarnou výchovu a výtvarné umění na münsterské Akademii umění, kde spolu s Daniele Buetti a Keren Cytter vede i kurz řemeslné tvorby. Ve vlastní tvorbě pak využívá zejména přírodních materiálů a objektů či filmových a zvukových záznamů. Vedle studií působí v místním filmovém centru Filmwerkstatt Münster, kde pořádá filmové semináře pro děti a pro dospělé.

Veronika Stojanovová

Veronika Stojanovová je edukátorkou GHMP od ledna 2021. S edukačním oddělením externě spolupracuje od roku 2015 (projekty, propagační materiály). Koncipuje a realizuje vzdělávací aktivity pro všechny cílové skupiny s důrazem na všechny typy škol k výstavám ve všech objektech GHMP. Specializuje se na online edukaci, přesahy k novým médiím, ekologii a environmentu. Zajímá se dlouhodobě o smysluplné využívání digitálních technologií v edukaci. Věnuje se také počítačové grafice, střihu a animaci, což vedlo k realizaci edukačních videí pro GHMP. Má přes 7 let praxe jako výtvarná pedagožka na ZUŠ, od r. 2007 působí i jako grafická designérka. Je členkou Komory edukačních pracovníků RG ČR, INSEA (International Society for Education through Art), Asociace výtvarných pedagogů a Platformy uMĚNÍM (Platforma pro kreativní vzdělávání). V rámci mezinárodního projektu App Your School ukázala, že VV svým interdisciplinárním charakterem může zajímavě a přínosně propojit fyziku, environmentální výchovu a digitální nástroje. Vystudovala SŠ propagační grafiky a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Martin Černý

Martin Černý působí od roku 2022 ve vedení Národního filmového muzea NaFilM. Aktivně se podílí na provozu muzea, v roli kurátora na vzniku nových částí expozice a zodpovídá za mezinárodní projekty zaměřené na implementaci nových technologií do expozice muzea (rozšířená realita, herní principy). Jako koordinátor se dramaturgicky podílí na aktivitách platformy pro muzejní inovaci a edukaci museUM JINAK, jejíž vznik v roce 2022 iniciovalo muzeum NaFilM. V oblasti filmu působí již od roku 2014, kdy pracoval jako koordinátor pro krátké a dokumentární filmy v Czech Film Center a od roku 2019 byl zodpovědný za PR a propagaci streamovací platformy DAFilms. Vystudoval obor Filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

András Müllner

András Müllner (*1968) je docentem Ústavu médií a komunikace na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti. Je zakladatelem a současným ředitelem Výzkumného centra pro malá média a kulturu a vedoucím filmového klubu Roma Visual Lab, v němž probíhají i kurzy pro veřejnost. Předmětem jeho odborného zájmu je neo-avantgardní umění, vizuální kultura a dějiny a teorie participativních intervencí ve filmu. Müllner je editorem několika sbírek esejů, jež se tímto tématem zabývají, dále publikoval sbírku vlastních esejů (The Emperor’s New Clothes, Neo-avant-garde Mosaic) a jednu malou monografii (Mirror of Darkness). Je členem dozorčí rady výzkumného centra Artpool, Romského institutu a Maďarského spolku filmových studií.

Markéta Slachová Goldová

Markéta Slachová Goldová působí v GHMP na pozici edukátorka v kultuře od r. 2015. Koncipuje a realizuje vzdělávací aktivity pro všechny cílové skupiny s důrazem na všechny typy škol k výstavám v sedmi objektech GHMP i k veřejné plastice, je spoluzakladatelkou edukačního centra a eko-ateliéru, spoluautorkou Vzdělávací strategie GHMP. Podílela se na profesionálním vybavení temné komory a DigiLabu v edukačním centru. Specializuje se na přesahy VV k filmu, divadlu a fotografii. Má za sebou přes 15 let intenzivní praxe u filmu a divadla, mj. díky rodinnému zázemí (otec kameraman a fotograf /FAMU/, matka umělecká maskérka a kostýmní výtvarnice v oblasti filmu i divadla). Je členkou Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR, INSEA (International Society for Education Through Art), Asociace výtvarných pedagogů a Platformy uMĚNÍM (Platforma pro kreativní vzdělávání). Podílela se na významných vzdělávacích aktivitách, například na mezinárodním výzkumném projektu App Your School. Vystudovala SŠ textilních řemesel, dějiny umění (KTF UK) a VV (PedF UK). V současné době studuje dvouletý vzdělávací kurz kreativní pedagogiky na DAMU.

Florence Guillaume

Florence Guillaume je filmová pedagožka. Spolupracuje s řadou vzdělávacích institucí a kin, organizuje workshopy a filmové semináře pro děti a mládež. Má praxi v oblasti filmového střihu a promítání, orientuje se v dějinách filmu. Než přešla na volnou nohu, vedla několik let filmový klub. S pomocí moderních nástrojů propojuje filmovou historii se současnými společenskými tématy.

Ana Cerar

Ana Cerar je filmová pedagožka a členka týmu slovinského filmového institutu Otok, hlavního pořadatele mezinárodního filmového festivalu Kino Otok – Isola Cinema konaného od roku 2004. Pod hlavičkou institutu se také úzce podílí na tvorbě lokálních, národních i mezinárodních filmově-vzdělávacích projektů, mezi nimiž je i několik evropských projektů podpořených z fondů Creative Europe – MEDIA. Za zmínku stojí především participace na několika ročnících projektech The Film Corner a Moving Cinema či koordinace nové sítě filmových festivalů Young 4 Film.

Karolína Fránková

Karolína Fránková je producentka, pracuje na vývoji a výrobě několika celovečerních projektů, debutu Domovina (Marek Čermák), dokumentárnímu filmu Mezi námi (Viktor Portel), a debutu ukrajinské režisérky Myro Klochko, Letters to the future. V organizaci Post bellum působí jako producentka v oddělení Audiovizuální produkce, které vede spolu s Viktorem Portelem. Společně se věnují několika projektům různých žánrů a formátů: dokumentárnímu televiznímu cyklu Příběhy 20.století – Holocaust, celovečernímu dokumentárnímu filmu Mezi Námi a filmu The Theresienstadt Expereince. Poslední dva roky intenzivně vyvíjeli a vyráběli interaktivní audiovizuální expozice Tichá hrdinství: Válka, a Tichá hrdinství: Padesátky. Připravují též mezinárodní edukativní workshopy s projekcemi pro studenty středních i základních škol.

Jan Kolegar

Jan Kolegar je absolvent Katedry animované tvorby na FAMU, nyní pracuje jako grafik, animátor a střihač na volné noze. Patří mezi kmenové lektory Aeroškoly, vzdělávacího projektu v oblasti filmové a audiovizuální výchovy. Věnuje se kurzům animace a tvorby počítačových her.

Barbora Mládová

Barbora Mládová studuje na FAVU herní design. Dlouhodobě spolupracuje s festivalem Animánie a zajímá se o hry, komiksy a příběhy, které jsou inspirací k vlastní tvorbě.

Ondřej Moravec

Ondřej Moravec byl 7 let programový ředitel a dramaturg festivalu Jeden svět. Absolvoval FAMU na oboru scenáristika a rovněž vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Karlově univerzitě. Pracuje jako dramaturg dílčích sekcí zaměřených na virtuální realitu i na dalších festivalech. Před prací na Jednom světě pracoval jako reportér kulturní redakce zpravodajství České televize. Jeho první VR film Tmání měl premiéru na benátském festivalu v roce 2022.

Kontakty

Adéla Mrázová

Koordinátorka Industry programu
+420 603 195 998
adela.mrazova@nafilm.org

Martin Černý

Koordinátor Industry programu
+420 792 360 795
martin.cerny@nafilm.org

Registrace

muzeum@nafilm.org