Skip to main content

Vizuální styl

Vizuální identita Letní filmové školy Uherské Hradiště se letos rozloučí s tématem Film všemi smysly. Po chuti, zraku, sluchu a hmatu propojíme 49. ročník se smyslem posledním a to čichem/dechem a uvedeme jej mottem Dýchám pro film. Již posedmé je autorkou vizuálu Markéta Steinert.

„Čich je jeden ze smyslů. Je to schopnost vnímat chemikálie rozpuštěné ve vzduchu nebo ve vodě. Tento vjem se pak označuje jako vůně. Pojďme společně procítit film, dýchat pro něj.”

Markéta Steinert, autorka vizuálního stylu LFŠ