Skip to main content

Partneři LFŠ 2023

Pořadatel
Organiser
Hlavní partner
Main partner
Finanční podpora
Financial support
Finanční podpora EU
Financial support EU
Generální mediální partner
General media partner
Hlavní mediální partneři
Main media partners
Mediální partneři
Media partners
Regionální mediální partneři
Regional media partners
Oficiální pivo
Official beer
Oficiální dodavatel vína
Official wine supplier
Oficiální technologický partner
Official partner for technology
Oficiální partner techniky
Official partner for technology
Oficiální vůz
Official car
Oficiální partner ekologické likvidace
Official partner for recycling of waste materials
Partner literárního programu
Partner for literary programme
Partner hudebního programu
Partner for music programme
Partner herního programu
Partner for gaming programme
Partner udržitelné dopravy
Partner for sustainable transport
Projekt Redesign webových stránek  r. č. 0380000089 zaměřený na redesign webových stránek pro Letní filmovou školu Uherské Hradiště byl realizován za finanční podpory Evropské unie – Next Generation EU.