Skip to main content

Nová realita

Hluboce ukrytá traumata, umírání anebo třeba dobrodějové. Program Nové reality sahá po tématech, kterým se vyhýbáme, přehlížíme je či je „jen“ míjíme“. Pojďme si jich všimnout, připustit si je a nechat se jimi inspirovat.

Najít v denním programu